DÜZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
  2. KADEME OKUMA YAZMA SEVİYE TESPİT SINAVI
 

2. KADEME OKUMA YAZMA SEVİYE TESPİT SINAVI İLE İLGİLİ YAZI

İlgili Yazıya Ulaşmak İçin Yandaki Linke Tıklayınız http://cygm.meb.gov.tr/duyurular/okuma.pdf
   T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Sayı : B.08.0.ÇYG.0.15.01.04/328-4/1458                                                19 MART 2009
 
Konu : II. Kademe Okuma Yazma Seviye
            Tespit Sınavı Düzenlenmesi
 
 
 
……………..VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
 
 
 
İlgi : a) Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların,
Okur-Yazar Duruma Getirilmesi Veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim-Öğretim
Yaptırılması Hakkında Kanun.
b) 27/08/2003 tarih ve 25212 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) 17/12/2008 tarih ve B.08.0.ÇYG.0.15.01.04/328-4/7258 Sayılı Makam Onayı.
d) 26/12/2008 tarih ve B.08.4.MEM.4.65.00.10-310/20592 sayılı yazı.
e) 30/01/2009 tarih ve B.08.0.ÇYG.0.15.01.04/328-4/604 sayılı yazı.
f) 05/03/2009 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.02.06/122/1663 sayılı yazı.
 
İlkokulun 4. ve 5. sınıfında çeşitli nedenlerle okulu terk etmiş ancak öğrenim seviyesi
durumu ile okuma yazma düzeyi çok iyi derecede görülen vatandaşlarımızın, 180 saatlik II.
Kademe Okuma-Yazma Kurslarına katılmadan, oluşturulacak bir komisyon marifetiyle
Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji derslerinden yapılacak sınavlarda
başarılı olmaları halinde II. Kademe Okuma Yazma Kurs Sertifikası verilmesine ilişkin ilgi
(d) yazı incelenmiştir.
İlgi (a) kanunun tanımlar başlığı altında düzenlenen 3.maddesinde:
“ a) "Okuma - Yazma öğrenme kursu"; zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalan,okuma
ve yazmayı bilmeyenler ile çok az bilen yetişkinlerin devam etmek zorunda oldukları kursu,
b) "İlkokul düzeyinde kurs"; okuma - yazmayı bilen veya okuma - yazma kursunda
öğrenen yetişkinlere, ilkokul düzeyinde eğitim ve öğretim veren kursu “ ifadeleri yer
almaktadır.”
İlgi (c) Makam Onayında da okuma yazma kurslarının İlköğretim kapsamında
değerlendirildiği belirtilmektedir.
İlgi (b) Yönetmeliğin “Sınavla Kayıt” başlığı altında yer alan 21’inci maddesinde de;
“Zorunlu öğrenim çağında olup yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul
bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gitmemiş veya öğrenime ara vermiş
çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine
ve yaşlarına göre uygun sınıflara kaydedilirler:” hükmüne yer verilmiştir.
Mevzuatımızda yer alan bu hüküm, benzer şekilde herhangi bir nedenle öğrenime
katılamayan, zorunlu öğrenim çağı dışındaki vatandaşlarımızın, kendilerini yetiştirmeleri
halinde okuma yazma kurslarına katılmaksızın yapılacak sınav sonucunda başarılı olmaları
durumunda belge alabileceklerine de örnek teşkil etmektedir.
 


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı : B.08.0.ÇYG.0.15.01.04/328-4/
 
Konu : II. Kademe Okuma Yazma Seviye
            Tespit Sınavı Düzenlenmesi
 
 
 
 
Diğer taraftan; konuya ilişkin olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca İlgi (e)
yazımıza cevaben verilen İlgi (f) yazıda da; okuma yazma düzeyi çok iyi seviyede görülen ve
180 saatlik II. Kademe Okuma Yazma Kurslarının müfredatında ön görülen bilgi, beceri ve
yeterliliklere sahip oldukları ilgili alan uzmanlarından oluşturulacak bir komisyon tarafından
yapılacak sınav sonucunda tespit edilenlerin II. Kademe Okuma Yazma Kurslarından muaf
tutulmalarının İlgi (a) Kanunun 3. Maddesine aykırı olmayacağı değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda, okuma yazma düzeyi çok iyi seviyede görülen ve 180 saatlik II. Kademe
Okuma Yazma Kurslarında kursiyerlere okutulan Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen
ve Teknoloji derslerinden, komisyon marifetiyle yapılacak sınav sonucunda başarılı olanların
kurslara katılmaksızın belge alması mümkün bulunmaktadır. Bu sınavlar, halk eğitimi
merkezi müdürünün başkanlığında en az iki sınıf öğretmeninin katılacağı bir komisyon
tarafından yapılır. Halk eğitimi merkezi müdürlüğünde komisyon oluşturacak sayıda
öğretmenin bulunmaması durumunda İl ve İlçe milli eğitim müdürlüğüne başvurulur.
Komisyon bu makamlarca görevlendirilecek halk eğitimi merkezi müdürünün başkanlığında
iki sınıf öğretmeninden oluşturulur. Komisyonda görev alanların ücretleri Millî Eğitim
Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 12’inci
maddesi uyarınca ödenir.
Ayrıca; söz konusu komisyonlarca düzenlenen sınavda başarılı olan ve Yetişkinler II.
Kademe Eğitimi Başarı Belgesi düzenlenecek vatandaşlarımızın HEM Otomasyon Sistemi
üzerinden kurs adının II. Kademe Okuma Yazma Seviye Tespit Sınavı şeklinde seçilmek
suretiyle kursiyer kayıtlarının yapılması ve belgelerinin sistem üzerinden alınması
gerekmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
 
(İMZA)
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı
 

 
  Bugün 7 ziyaretçi (74 klik) kişi burdaydı!

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DİĞER SİTEMİZ
 

 

ÇIRAKLIK YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 


MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

 


MESLEKİ TEKNİK AÇIKÖĞRETİM LİSESİ


AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU


AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

  Bu Benim Eserim Haydi Kızlar Okula e-okul  2008 T.C. DÜZKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
Tüm hakları saklıdır.
Telefon :
0462 8115179 - Faks : 0462 8112638

E-Posta :308537@meb.k12.tr
Siteyi Hazırlayan : Aysel SEİS


 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
.