DÜZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
  HALK EĞİTİM NEDİR?
 

 HALK EĞİTİMİ NEDİR

 
 
Halk Eğitimi, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için örgün eğitimin yanında veya dışında onların ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde yaşam boyu yapılan eğitim - üretim - rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür.

 HALK EĞİTİMİN AMAÇLARI

 

OECD tarafından yayınlanan bir raporda; halk eğitiminin amaçlan ulusal ve yerel olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır (Love, 1975, s. 35-38). Ulusal amaçlar; bir toplumda ekonomik, kültürel, bilimsel, teknolojik ve siyasal değişmelere bağlı olarak bireylere, yeni bilgi ve beceri kazandırma amacına dayanmaktadır.
Ulusal amaçlar alt amaçlar biçiminde şu şekilde sıralanmaktadır:
1. Bireylere, mesleki bilgi ve beceri kazandırmak,
2. Bireylerde toplumsallaşmayı ve üretkenliği sağlayıcı davranış değişiklikleri oluşturmak,
3. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yardımcı olmak,
4. Toplumda okur-yazarlık oranını artırmak,
5. Toplumsal değişmeye bağlı olarak bireylerin karşılaştıkları sorunları çözmelerinde gerekli ortamı sağlamaktır.
Yerel amaçlar; yerel toplulukların, yerel sorunlarını çözmelerine olanak sağlayacak ve bölgelerinde yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıracak bir amaca dayanmaktadır.
Unesco (1972, s. 15) tarafından alınan kararlarda, halk eğitimi etkinliklerinin aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeye dayalı olması gerektiği vurgulanmaktadır:
1. Manevi değerlerin, bansın, uluslararası anlayışın, işbirliğinin geliştirilmesi ve uluslararası ilişkilerde zorbalığın tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması,
2. Eğitimin, ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik, toplumsal ve kültürel eşitliği sağlaması,
3. Eğitimin, çevrenin korunması ve kalkınması ile kültürel kalkınmaya daha çok olanak sağlayacak duruma getirilmesi,
4. Bireylerin içinde yaşadıkları toplumun kalkınmasına katkıda bulunmalarını sağlamak için, katılımlarını etkili ve anlamlı yaparak gerekli tavırların ve becerilerin kazandırılması amaçlanmalıdır.
Ülkemizde Halk Eğitimin Amaçları MEB'nca özet olarak şu şekilde belirlenmiştir:
1. Bireylere okuma-yazma öğretmek ve yaşam boyu eğitimlerini sağlamak,
2. Toplum üyelerinin Atatürk devrimlerine bağlı bilimsel, özgür, demokratik düşünme güçlerini geliştirici çalışmalar yapmak,
3. Toplum kalkınmasını sağlamak için, kamusal, özel ve yerel kaynakları harekete geçirerek, kalkınma projelerine bireylerin katılımını sağlamak,
4. Ulusal kültür değerlerini korumak, evrensel kültüre açık olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak,
5. Yerel özellikler ve gereksinimlere göre eğitim-üretim-istihdam, pazarlama ve örgütlenmeye yönelik çalışmalar yapmak,
6. Sanayiinin gereksinimi olan işgücünün yetiştirilmesine yardımcı olmaya yönelik olarak çeşitli mesleklerde çalışanların hizmet içinde yetiştirilmesi için gerekli olanakları sağlamak,
7. Kırsal kesimden kente göç eden bireylerin bulunduğu topluluğa uyumunu sağlayıcı etkinlikler düzenlemek,
8. Halk sağlığının korunması, aile planlaması, sivil savunma, sağlıklı konuta kavuşmuş bir üretici, tutumlu bir tüketici toplum yaratmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
9. Boş zamanları sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirmeye yönelik eğitim çalışmaları yapmaktır.

 

 
  Bugün 7 ziyaretçi (53 klik) kişi burdaydı!

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DİĞER SİTEMİZ
 

 

ÇIRAKLIK YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 


MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

 


MESLEKİ TEKNİK AÇIKÖĞRETİM LİSESİ


AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU


AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

  Bu Benim Eserim Haydi Kızlar Okula e-okul  2008 T.C. DÜZKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
Tüm hakları saklıdır.
Telefon :
0462 8115179 - Faks : 0462 8112638

E-Posta :308537@meb.k12.tr
Siteyi Hazırlayan : Aysel SEİS


 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
.