DÜZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
  GENELGELER
 

 

 GENELGELER
ATATÜRK KÖŞELERİ HAKKINDAKİ GENELGE
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/925.html
ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR GENEL YÖNETMELİK
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/116.html
ADAYLIK EĞİTİMİ
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/per86638.html

AYNİYAT TALİMATNAMESİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/AyniyatTalimatnamesi.html
BANKA PROMOSYONLARI GENELGE 2007/21
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26588_0.html
BİLGİSAYARLI EĞİTİME DESTEK GENELGE 2006/83
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/16739_0.html
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ GENELGE 2005/28
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/4978_0.html
BİLİŞİM TEKNOLOJİ SINIFLARININ HALKA AÇILMASI GENELGE 2007/04
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/211_0.html
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26735_0.html

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ UYGULAMASI YAPILMAYAN MESLEK DALLARINDA MESLEKİ BELGELERİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26756_0.html
 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN YÖNERGE
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2586_0.html
 ÇOCUK KORUMA KANUNU
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25876_0.html
 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/19816_0.html
 DEVLET İHALE KANUNU
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/18161_2886.html
 DEVLET MEMURLARI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/6.html
 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/12056_657.html
 DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/119.html
 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/18088_0.html
 EK DERS ÜCRETİ GENELGE 2007/19
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/11707_0.html
 EMEKLİLİK İŞLEMLERİ GENELGE 1999/103
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/per124856.html
 KAMU İHALE KANUNU
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24648_4734.html
 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, BELEDİYELER, VAKIFLAR, DERNEKLER VE MESLEK ODALARI TARAFINDAN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ DENETİM VE GÖZETİMİNDE ÜCRETSİZ OLARAK AÇILACAK YAYGIN EĞİTİM AMAÇLI KURSLAR YÖNERGESİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27.html
 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/17849_0.html
 Mal Bildiriminde BulunulmasI HakkInda YÖnetmelİk
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/145.html
 MİllÎ EĞİtİm BakanlIĞI Aday MemurlarIn YetİŞtİrİlmelerİne İlİŞkİn YÖnetmelİk
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/42.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25805_0.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2430_1.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇLARI VE ORTAMLARININ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE KULLANIM YÖNERGESİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2554_0.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİ KALORİFER ATEŞÇİSİ YÖNERGESİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/245_0.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20890_0.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI yÖnetİcİlerİ YÖNETMELİĞİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26856_0.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25343_0.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN
ATAMA YÖNETMELİĞİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26492_0.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVRAK YÖNERGESİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/4326_0.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUMLARINDA SÖZLEŞMELİ VEYA EK DERS GÖREVİ İLE GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/15943_0.html 
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/23555_0.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24121_0.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/56.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN AYLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMESİ
HAKKINDA YÖNERGE
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2302_0.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/67.html
 Mİllî eĞİtİm bakanlIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26080_0.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIYÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA BİLGİSAYAR LABORATUVARLARININ DÜZENLENMESİ VE İŞLETİLMESİ İLE BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2378_1.html
 RESMİ YAZIŞMA KURALLARI 1 GENELGE 1994/40
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/978.html
 RESMİ YAZIŞMA KURALLARI 2 GENELGE 1994/9
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/977.html
 RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/18513_0.html
 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25658_0.html
 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26407_0.html
 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26637_0.html
 TEDAVİ ÜCRETLERİ GENELGE 2007/13
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26533_0.html
 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ
 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26602_0.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bugün 7 ziyaretçi (29 klik) kişi burdaydı!

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DİĞER SİTEMİZ
 

 

ÇIRAKLIK YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 


MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

 


MESLEKİ TEKNİK AÇIKÖĞRETİM LİSESİ


AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU


AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

  Bu Benim Eserim Haydi Kızlar Okula e-okul  2008 T.C. DÜZKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
Tüm hakları saklıdır.
Telefon :
0462 8115179 - Faks : 0462 8112638

E-Posta :308537@meb.k12.tr
Siteyi Hazırlayan : Aysel SEİS


 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
.